Ban lãnh đạo
 • Nguyễn Mừng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu trưởng
  • Học hàm, học vị:
   ĐẠI HỌC
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Hiệu trưởng nhà trường niên khóa: 2006-2008

 • Trần Hòa
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Hiệu trưởng nhà trường niên khóa  2016-2018

Tin tức
Tin đọc nhiều

Bản quyền © Trường PT Dân Tộc Nội Trú Tỉnh Khánh Hòa