Ban lãnh đạo
 • Trần Thị Ngà
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên tin học - Chủ tịch CĐCS
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
 • Hồ Phúc Đức
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Ủy viên BCH
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Email:
   luub@tentinh.gov.vn
 • Nguyễn Thị Thu Lài
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Ủy viên BCH
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Email:
   luua@tentinh.gov.vn
Tin tức
Tin đọc nhiều

Bản quyền © Trường PT Dân Tộc Nội Trú Tỉnh Khánh Hòa