Ban lãnh đạo
 • Lê Biên Hải
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu trưởng, Bí thư chi bộ
 • Nguyễn Thị Diệu Hiếu
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Hiệu trưởng- Phó bí thư chi bộ
  • Học hàm, học vị:
   ĐẠI HỌC
Tin tức
Tin đọc nhiều

Bản quyền © Trường PT Dân Tộc Nội Trú Tỉnh Khánh Hòa