Ban lãnh đạo
 • Đặng Thị Hoài THương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Bí thư
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Email:
   dDDththuong.c3dtnt@khanhhoa.edu.vn
 • Lê Thị Bích Thủy
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Bí thư
  • Học hàm, học vị:
   ĐẠI HỌC
  • Email:
   Ltbthuy.c3dtnt@khanhhoa.edu.vn
Tin tức
Tin đọc nhiều

Bản quyền © Trường PT Dân Tộc Nội Trú Tỉnh Khánh Hòa