Ban lãnh đạo
 • Phan Trương Phương Thùy
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên - Hóa, Tổ phó tổ Tự nhiên
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ
 • Nguyễn Thị Oanh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên Địa - Tổ trưởng tổ Xã Hội
  • Học hàm, học vị:
   ĐẠI HỌC
 • Lê Thị Bích Thủy
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên - Sử- Bí thư đoàn trường
  • Học hàm, học vị:
   ĐẠI HỌC
 • Nguyễn Trọng Giao
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên thể dục- QP
  • Học hàm, học vị:
   ĐẠI HỌC
 • Trần Thị Thúy Hằng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên - Sinh, Tổ trưởng tổ Tự nhiên
  • Học hàm, học vị:
   ĐẠI HỌC
 • Hoàng Thị Hải
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên - Toán
  • Học hàm, học vị:
   ĐẠI HỌC
 • Hà Thị Thu Thủy
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên - Hóa
  • Học hàm, học vị:
   ĐẠI HỌC
 • Nguyễn Thị Giàu
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên - Văn
  • Học hàm, học vị:
   ĐẠI HỌC
Tin tức
Tin đọc nhiều

Bản quyền © Trường PT Dân Tộc Nội Trú Tỉnh Khánh Hòa