Ban lãnh đạo
 • Phan Trương Phương Thùy
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên - Hóa, Tổ phó tổ Tự nhiên
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ
 • Trần Thị Thúy Hằng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên - Sinh, Tổ trưởng tổ Tự nhiên
  • Học hàm, học vị:
   ĐẠI HỌC
 • Hoàng Thị Hải
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên - Toán
  • Học hàm, học vị:
   ĐẠI HỌC
 • Hà Thị Thu Thủy
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên - Hóa
  • Học hàm, học vị:
   ĐẠI HỌC
 • Trần Thị Ngà
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo Viên - Tin Học
  • Học hàm, học vị:
   ĐẠI HỌC
Tin tức
Tin đọc nhiều

Bản quyền © Trường PT Dân Tộc Nội Trú Tỉnh Khánh Hòa