Ban lãnh đạo
 • Nguyễn Thị Xuân Nam
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Cấp dưỡng - Tổ phó tổ Quản lí HS
  • Học hàm, học vị:
   Trung cấp
 • Hồ Phúc Đức
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng tổ Quản lí HS
  • Email:
   hpduc.c3dtnt@khanhhoa.edu.vn
Tin tức
Tin đọc nhiều

Bản quyền © Trường PT Dân Tộc Nội Trú Tỉnh Khánh Hòa