Ban lãnh đạo
 • Nguyễn Thị Thu lài
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Kế toán- Tổ phó tổ văn Phòng
  • Học hàm, học vị:
   ĐẠI HỌC
  • Email:
   nttlai.c3dtnt@khanhhoa.edu.vn
 • Phạm Thị Lương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Nhân viên Thiết bị
  • Học hàm, học vị:
   ĐẠI HỌC
 • Phạm Hữu Biết
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng
  • Học hàm, học vị:
   ĐẠI HỌC
Tin tức
Tin đọc nhiều

Bản quyền © Trường PT Dân Tộc Nội Trú Tỉnh Khánh Hòa